Level five leadership vs Toyota ledare!

Publicerat av mikaelakollstedt den

Jag tror inte att jag är ensam om att ha läst boken ”Good to great” av Jim Collins. Men för den som inte har gjort det har man i den försökt att identifiera de företag som under en särskild period har gått från att vara bra företag till att vara riktigt framstående företag och man har sedan försökt att identifiera vad det är som har gjort att några företag har lyckats med detta hopp och att några inte har gjort det.

Resultaten i denna bok bygger på forskning, det är alltså ingen egen reflektion eller andra påhitt som gjorts här. Det är också det som är så intressant. Detta blir alltså en bok över hur man bygger riktigt bra företag. Någon slags bevisbörda över vad som faktiskt fungerar.

En av de faktorerna man identifierat för riktigt framstående företag är något som kallas ”Level five leadership”.

På Jim Collins hemsida beskriver man en level 5 ledare som en ödmjuk person med en oövervinnerlig vilja. De är otroligt ambitiösa men ambitionen gäller framförallt organisationens ändamål, inte deras egen framgång (till skillnad från den karismatiske level 4 ledaren som är väldigt ambitiös men framförallt för sin egen skull). Många level 5 ledare är inte särskilt självhävdande utan de är ofta tysta och reserverade (till skillnad från en level 4 ledare som gärna syns och hörs och som vill sätta sin egen prägel på företaget med sitt ledarskap). Level 5 ledare har motiverat företaget mer med inspirerande standards än med en inspirerande personlighet.

Källa: https://www.jimcollins.com/concepts/level-five-leadership.html

Något intressant slog mig häromdagen när jag satt och skummade igenom ledarskapsdelarna av ”The Toyota way”. Finns det inte lite likheter mellan en Toyota-ledare och en level 5 ledare?

Jo, det kan man lugnt säga.

I The Toyota Way beskriver man en icke Toyota ledare på följande sätt: Vad icke Toyotaledare har gemensamt är att de har tagit med sig sin egen filosofi och approach för att transformera verksamheten. En Toyotaledare däremot beskrivs som en person som inte har några problem att själva vara med och förstå arbetet och grotta ner sig i detaljer med faktisk kunskap om arbetet. En Toyotaledare är ofta väldigt ödmjuk och det krävs ofta att man har arbetat sig uppåt inom företaget under många års tid.

Källa: The Toyota Way (Liker 2004)

Jag brukar alltid säga att allt hänger ihop. Att man kan se samma teman återkomma på flera ställen och i flera olika former. I detta fall ser jag likheter mellan en icke Toyotaledare och en level 4 ledare. Och även mellan en Toyotaledare och en level 5 ledare. Det finns likheter i ödmjukheten och i drivkraften för organisationens mål (inte för sina egna privata).

Har för mig att jag läst någonstans att lean är allt och allt är lean. Men är det inte så att allt bra är lean och allt med lean är bra? I alla fall när det utövas på rätt sätt och i rätt kontext. Och då menar jag alltså de grundläggande ledarskaps- och företagsstrategierna, inte verktyg och metoder. För där har vi inte alls samma kopplingar. Det som fungerar i praktiken hos Toyota kommer inte att fungera på ett annat ställe om man kopierar det rakt av. Men synen på ledarskap och hur vi ser på människan känns återkommande över allt!

 

 

Kategorier: Okategoriserade

0 kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *